HEALING OURSELF AND OTHERS

Medicine Buddha Empowerment

with Resident Teacher Gen Kelsang Leksang

Please book in advance

Saturday 2nd November – 10.30am – 4.15pm

Optional Retreat Day Sunday 3rd November – 10.30am – 3.30pm

IACHAU EIN HUNAIN AC ERAILL.

Moddion Bwda Grymuso

Gyda yr Athrawes Breswyl Gen Kelsang Leksang.

Archebwch o flaen llaw os gwelwch yn dda.

Dydd Sadwrn Tachwedd 2il  10.30yb – 4.15yh

Diwrnod Encil Opsiynol  – Dydd Sul Tachwedd 3ydd  10.30yb – 3.30yh

According to Buddha, all disease and suffering, mental and physical, are caused by our negative minds. Normally our negative minds can feel

deeply ingrained, but through connecting to Medicine Buddha we can
experience the pure nature of our mind, and heal ourselves of these inner
diseases. Through healing ourself of mental and physical suffering, we will
then be able to help heal others.
The empowerment is a beautiful guided meditation, during which we
will receive the blessings of Medicine Buddha, the embodiment of all
enlightened healing energy. In the afternoon, our Resident teacher Gen
Kelsang Leksang, will explain a daily practice we can engage in, in order
to awaken our own potential to become an enlightened healing Buddha.
Lunch and refreshments are included on the empowerment day.
The Teacher
Gen Kelsang Leksang is the Resident Teacher of Kalpa Bhadra Kadampa Buddhist Centre and has been a dedicated disciple
of Geshe Kelsang Gyatso for many years. She is much loved for
her gentle and joyful approach and her sincere example.

Saturday Timetable:

10:30am – 12:30pm – Empowerment

12:45 – 2:30pm – Lunch

2:30 – 4.15pm – Prayers & Teaching

Sunday Timetable:

Session One – 10:30 – 11:30am

Session Two: 12 – 1pm

Session Three: 2:30 – 3:30pm

Yn ôl Bwda, mae pob afiechyd a dioddefaint meddyliol a chorfforol wedi ei achosi gan ein meddyliau negyddol.
Fel rheol gall ein meddyliau negyddol deimlo eu bod wedi eu gwreiddio yn ddyfn iawn.
Ond trwy gysylltu gyda Moddion Bwda, fe allwn brofi natur pur ein meddwl, a iachau ein hunain o’r afiechydon mewnol. Drwy iachau ein hunain o ddioddefaint meddyliol a chorfforol fe allwn helpu iachau eraill.
Mae’r Grymuso yn fyfyrdod brydferth sy’n cael ei arwain.
Yn ystod y myfyrdod fe fyddwn yn derbyn bendithion Moddion Bwda , yr ymgorfforaeth o’r holl egni goleuedig sy’n iachau.
Yn y prynhawn fe fydd ein Athrawes Breswyl Gen Kelsang Leksang yn esbonio ymarfer dyddiol gallwn ei wneud er mwyn deffro ein potensial ein hunain i fod yn Bwda goleuedig sy’n iachau.
Fe fydd cinio a lluniaeth ysgafn ar gael ar y diwrnod Grymuso.
Yr Athrawes.
Gen Kelsang Leksang ydi’r Athrawes Breswyl yng Nghanolfan Bwdist Kadampa Kalpa Bhadra, ac mae’n ddisgybl ymroddedig o Geshe Kelsang Gyatso ers nifer o flynyddoedd.
Mae meddwl mawr ohoni oherwydd ei ffordd addfwyn a hapus a’i esiampl ddidwyll.
Amserlen Dydd Sadwrn.
10.30yb – 12.30yh  Grymuso
12.45 – 2.30yh        Cinio
2.30 – 4.15yh          Gweddïau a Dysgeidiaeth
Amserlen Dydd Sul.
Sesiwn Un   10.30 – 11.30yb
Sesiwn Dau  12 – 1yh
Sesiwn Tri     2.30 – 3.30yh

Empowerment: £25 

Empowerment & Retreat day: £45 

Empowerment and retreat – £40

Please book in advance